Muntplein, Nieuwegein

muntplein-nieuwegein-01
muntplein-nieuwegein-04
muntplein-nieuwegein-02
muntplein-nieuwegein-03

Het huidige winkelcentrum De Batau (Muntplein) in Nieuwegein wordt druk bezocht. Zowel bezoekers als winkeliers geven aan dat zij graag willen dat het winkelaanbod verruimd en verbreed wordt. In opdracht van de winkeliers van het winkelcentrum heeft projectontwikkelaar AM Real Estate Development in samenwerking met Bureau voor Stedebouw en Architectuur Wim de Bruijn een vernieuwingsplan voor het Muntplein en omliggende omgeving gemaakt.

Door het vernieuwen en uitbreiden van het Muntplein wordt het winkelcentrum ruimer en gevarieerder en zorgt het voor een prettiger leefomgeving voor de huidige en toekomstige bewoners. Tegelijkertijd biedt deze vernieuwing ondernemers mogelijkheden om op structurele wijze rendabele bedrijfsvoering te kunnen voeren. Ook de betroken partijen Mitros en de gemeente Nieuwegein vinden het van groot belang dat winkelcentrum De Batau wordt verbeterd en zijn beiden voornemens om medewerking te verlenen aan dit vernieuwingsplan.

Bron: AM Real Estate Development

Beijerlandse brug, Rotterdam

beijerlandse brug rotterdam 010
beijerlandse brug rotterdam 013
beijerlandse brug rotterdam 012
beijerlandse brug rotterdam 011
beijerlandse brug rotterdam 014
beijerlandse brug rotterdam 006
beijerlandse brug rotterdam 009
beijerlandse brug rotterdam 008
beijerlandse brug rotterdam 007
beijerlandse brug rotterdam 005
beijerlandse brug rotterdam 004
beijerlandse brug rotterdam 003
beijerlandse brug rotterdam 002
beijerlandse brug rotterdam 001

Omschrijving:

Winkelplein met 5 winkels en een supermarkt in combinatie met 22 appartementen en 3 stadswoningen aan de Beijerlandselaan in Rotterdam Zuid. Tevens is er een parkeerdek voor het winkelend publiek bovenop de supermarkt en een apart parkeerdek voor de bewoners daar weer boven, op de tweede verdieping, beide bereikbaar via 2 hellingbanen. Ook is er een dakterras dat door alle bewoners gebruikt kan worden. De uitdaging van dit project was de beperkte ruimte waar alles tussen moest passen, met aan 3 zijden woningen. Hierdoor zijn er diverse ‘bouwdelen’ ontstaan die allen als één geheel aan elkaar moesten worden verbonden. De brug tussen 2 van deze bouwdelen is de naamgever van dit project, Beijerlandse brug.

Ontwerp: Wim de Bruijn
Opdrachtgever: Kikx Development
Aannemer: Era Contour TBI Bouw
Constructeur: ABT
Website: www.beijerlandsebrug.nl

Mijn werkzaamheden:

In AutoCAD Architecture het tekenwerk voor de plattegronden, gevels en doorsneden verzorgt van het definitief ontwerp tot en met de uitvoeringstekeningen. Daarbij ook verkoop- en splitsingstekeningen gemaakt.

 

Achterlo, Wijchen

achterlo-wijchen-01
Stitched Panorama
achterlo-wijchen-07
achterlo-wijchen-04
achterlo-wijchen-03
achterlo-wijchen-06
achterlo-wijchen-05

Omschrijving:

Robuust woongebouw 53 woningen, geheel verdiepte parkeergarage, 2000 m2 winkels, sporthal.

Ontwerp: Mark Mes (BSA Wim de Bruijn)
Opdrachtgever: Giesbers Bouw te Arnhem
Aannemer: Giesbers Bouw te Arnhem

Mijn werkzaamheden:

In AutoCAD Architecture het tekenwerk voor de plattegronden, gevels en doorsneden verzorgt van het definitief ontwerp tot en met de uitvoeringstekeningen. Daarbij ook verkoop- en splitsingstekeningen gemaakt.

Papegaaienburg, Vlissingen

papegaaienburg vlissingen 011
papegaaienburg vlissingen 001
papegaaienburg vlissingen 002
papegaaienburg vlissingen 003
papegaaienburg vlissingen 004
papegaaienburg vlissingen 005
papegaaienburg vlissingen 006
papegaaienburg vlissingen 007
papegaaienburg vlissingen 008
papegaaienburg vlissingen 009
papegaaienburg vlissingen 010

Omschrijving:

Winkelcentrum Papegaaienburg te Vlissingen ligt in de wijk Lammerenburg ter plaatse van het kruispunt van de Nieuwe Zuidbeekseweg en de Weyevlietweg.

Na uitbreiding en herontwikkeling is daar een twee keer zo groot winkelcentrum ontstaan met een omvang van ca. 3.700 m2 b.v.o. De herontwikkeling heeft voorzien in de nieuwbouw van ca. 1.800 m2 winkels en supermarkt met daarboven 44 appartementen. De woningen en een bijbehorende activiteiten ruimte vormen een mix van sociale huurwoningen en dure huurwoningen.

Bestaand en nieuw zijn in identiteit en verschijningsvorm verbonden door een nieuwe luifel boven de winkelruimtes. Ook zijn bestaande winkels deels uitgebreid en voorzien van nieuwe gevels.

Ontwerp: Wim de Bruijn & Mark Mes
Opdrachtgever: DC Vastgoed Ontwikkeling / L’Escaut / SVRZ
Aannemer: Heijmans / IBC

Mijn werkzaamheden:

In AutoCAD Architecture het tekenwerk voor de plattegronden, gevels en doorsneden verzorgt van het definitief ontwerp tot en met de uitvoeringstekeningen. Daarbij ook verkoop- en splitsingstekeningen gemaakt.