Muntplein, Nieuwegein

muntplein-nieuwegein-01
muntplein-nieuwegein-04
muntplein-nieuwegein-02
muntplein-nieuwegein-03

Het huidige winkelcentrum De Batau (Muntplein) in Nieuwegein wordt druk bezocht. Zowel bezoekers als winkeliers geven aan dat zij graag willen dat het winkelaanbod verruimd en verbreed wordt. In opdracht van de winkeliers van het winkelcentrum heeft projectontwikkelaar AM Real Estate Development in samenwerking met Bureau voor Stedebouw en Architectuur Wim de Bruijn een vernieuwingsplan voor het Muntplein en omliggende omgeving gemaakt.

Door het vernieuwen en uitbreiden van het Muntplein wordt het winkelcentrum ruimer en gevarieerder en zorgt het voor een prettiger leefomgeving voor de huidige en toekomstige bewoners. Tegelijkertijd biedt deze vernieuwing ondernemers mogelijkheden om op structurele wijze rendabele bedrijfsvoering te kunnen voeren. Ook de betroken partijen Mitros en de gemeente Nieuwegein vinden het van groot belang dat winkelcentrum De Batau wordt verbeterd en zijn beiden voornemens om medewerking te verlenen aan dit vernieuwingsplan.

Bron: AM Real Estate Development

V&D, Vlaardingen

vd vlaardingen 001
vd vlaardingen 002
vd vlaardingen 003
vd vlaardingen 004

Omschrijving:

Nieuwbouw van een vestiging van V&D aan het Veerplein in Vlaardingen. De volledige constructie is gemaakt in prefab beton welke aan de buitenzijde is voorzien van metselwerk, verdiepingshoge puien en glazen erkers in een aparte vorm.

Ontwerp: Hans Moor
Opdrachtgever: Kikx Development
Aannemer: Stebru Bouw
Constructeur: Constructie-adviesbureau Steens bv
Prefab beton: Hurks Beton

Mijn werkzaamheden:

In Revit het teken-/modeleerwerk verricht voor de bouwuitvoering nadat de vorige fasen waren gedaan in AutoCAD door een collega. Mijn eerste project in de richting van BIM waarbij er 3D modellen zijn uitgewisselt tussen de architect, de constructeur en de prefab beton leverancier. Hierbij tijdens het BIM overleg afgesproken dat de prefab leverancier leading was aan de hand van de 2D tekeningen die er al waren, waarna ik de schil er omheen heb gemodelleerd.

GoStores, Roosendaal

go stores 001
go stores 002
go stores 003
go stores 004
go stores 005
go stores 006
go stores 007

Omschrijving:

25.000 m2 retail waaronder horeca en fitness

Ontwerp: Wim de Bruijn
Opdrachtgever: Green Real Estate BV
Aannemer: BVR groep

Mijn werkzaamheden:

In AutoCAD Architecture het tekenwerk voor de plattegronden, gevels en doorsneden verzorgt van het definitief ontwerp tot en met de uitvoeringstekeningen. Het gebouw in 3D gemodeleerd volgens het Inno Concept Bouwen principe van de BVR Group.