Muntplein, Nieuwegein

muntplein-nieuwegein-01
muntplein-nieuwegein-04
muntplein-nieuwegein-02
muntplein-nieuwegein-03

Het huidige winkelcentrum De Batau (Muntplein) in Nieuwegein wordt druk bezocht. Zowel bezoekers als winkeliers geven aan dat zij graag willen dat het winkelaanbod verruimd en verbreed wordt. In opdracht van de winkeliers van het winkelcentrum heeft projectontwikkelaar AM Real Estate Development in samenwerking met Bureau voor Stedebouw en Architectuur Wim de Bruijn een vernieuwingsplan voor het Muntplein en omliggende omgeving gemaakt.

Door het vernieuwen en uitbreiden van het Muntplein wordt het winkelcentrum ruimer en gevarieerder en zorgt het voor een prettiger leefomgeving voor de huidige en toekomstige bewoners. Tegelijkertijd biedt deze vernieuwing ondernemers mogelijkheden om op structurele wijze rendabele bedrijfsvoering te kunnen voeren. Ook de betroken partijen Mitros en de gemeente Nieuwegein vinden het van groot belang dat winkelcentrum De Batau wordt verbeterd en zijn beiden voornemens om medewerking te verlenen aan dit vernieuwingsplan.

Bron: AM Real Estate Development